حشاشین – جلد دوم

کیش ادمکش – هبوط
یک کمیک امریکایی سه فصلی است که توسط انتشارات wildstorm منتشر میشود.
داستان در دنیای سری کیش ادمکش اتفاق میفتد و دنبال کننده ی ماجراهای یک ادمکش روسی به نام نیکولای اورولف در زمان نزدیک به اتفاقات tunguska در روسیه است.
دنیل کراس یکی از نوادگان نیکولای در زمان حاضر است که در حال تجربه کردن خاطرات نهفته در ژنتیک می باشد.
این سه فصل حاصل داستان پردازی کارل کرشل و تصویرگری کامرون استوارت می باشد.
قرار بر این بود که داستان روایت کننده ی بخشی از زندگی ازیو ادیتوره (نقش اصلی بازی Assassins Creed II) باشد ، اما این تصمیم به علت دادن آزادی بیشتری به نویسنده و طراح لغو شد و اما هنوز تقابل بین شوالیه های معبد و اساسینز در داستان وجود دارد.
این کمیک در دهم نوامبر ۲۰۱۰ عرضه شده که دقیقا چند روز قبل از عرضه بازی کیش ادمکش : انجمن برادری می باشد.
داستان فصل دوم در مورد انجمن برادری هست که یکی از نوادگان نیکولای اورلف رو پیدا میکنه و سعی میکنه خاطراتش رو در مورد محل عصای جادویی شوالیه های معبد بازیابی کنند.

حشاشین – جلد اول

کیش ادمکش – هبوط
یک کمیک امریکایی سه فصلی است که توسط انتشارات wildstorm منتشر میشود.
داستان در دنیای سری کیش ادمکش اتفاق میفتد و دنبال کننده ی ماجراهای یک ادمکش روسی به نام نیکولای اورولف در زمان نزدیک به اتفاقات tunguska در روسیه است.
دنیل کراس یکی از نوادگان نیکولای در زمان حاضر است که در حال تجربه کردن خاطرات نهفته در ژنتیک می باشد.
این سه فصل حاصل داستان پردازی کارل کرشل و تصویرگری کامرون استوارت می باشد.
قرار بر این بود که داستان روایت کننده ی بخشی از زندگی ازیو ادیتوره (نقش اصلی بازی Assassins Creed II) باشد ، اما این تصمیم به علت دادن آزادی بیشتری به نویسنده و طراح لغو شد و اما هنوز تقابل بین شوالیه های معبد و اساسینز در داستان وجود دارد.
این کمیک در دهم نوامبر ۲۰۱۰ عرضه شده که دقیقا چند روز قبل از عرضه بازی کیش ادمکش : انجمن برادری می باشد.
داستان فصل اول در مورد دستوراتی است که نیکولای برای ترور تزار سوم و بدست اوردن شی بسیار قدرتمند میگیرد.