ارتقا خواننده تحت وب مانگاهای فارسی و تغییر دامین

از همون موقع راه اندازی خواننده مانگا تحت وب قول ارتقاش رو داده بودم و همینطور یکی دو ماه بود که داشتم به طرق مختلف آزمون و خطا میکردم تا به سیستم مطلوب برسم. در این راه از کمک های بی دریغ هادی جان هم نمیشه گذشت. سیستم تقریبا آماده شده بود یک هفته پیش ولی یک سری تغییرات جزئی هم داشت، اما امشب به مناسب ولادت امام رضا(ع) سعی کردم کاملش کنم و عیدی شیرینی به شما بدم. Read More